De EV, T-Ford en de S-Curve.

ev-sales Bloomberg finance

 

Wat hebben de electrische auto, T-ford en de S-curve met elkaar te maken? Nou 108 jaar geleden werd de T-ford als een van de eerste massa-productie auto geïntroduceerd. Velen verklaarden Henry Ford voor gek en zeiden dat deze het nooit zou kunnen winnen van het paard en wagen en dat de auto veels te duur was. Bij aanvang van de serieproductie kostte de auto 850 dollar en al in 1914 was die prijs gezakt naar 300 dollar. De Ford was een betaalbare auto geworden voor de massa en de rest, de rest is geschiedenis!

Nou is hetzelfde aan de hand met Electrische auto’s. De geschiedenis herhaalt zich. Velen zeiden dat de electrische auto het nooit ging redden: Te duur, Gevaarlijk, Onbetrouwbaar, Milieu Onvriendelijk (vanwege de batterijen), Olie zal altijd goedkoper zijn, Auto’s op benzine, diesel en gas zijn efficiënter, de Electrische auto heeft het al meerdere keren niet gered etc. etc..

Maar het tij is snel aan het keren. Kortom eigenlijk alles wat een oude industrie op zijn grondvesten doet schudden, krijgt te maken met weerstand. Zoveel is duidelijk. Maar als de technologie voort schrijdt en het wordt steeds goedkoper dan is de ontwikkeling gewoonweg niet meer te stoppen. Zie de computer, de telefoon/mobiel/IPhone, de auto en andere technologische ontwikkelingen.

ththAAFFIQCR

De ontwikkelingen omtrent de electrische autoverkopen en batterij-technieken volgen de S-curve. Des te goedkoper de auto en de techniek daarachter worden, des te meer auto’s worden er verkocht. Bloomberg verwacht b.v. dat electrische auto’s in 2022 al goedkoper zijn dan conventionele auto’s. Nu steeds meer fabrikanten een betaalbaar type EV op de markt brengen, zie je daar een verdere technologische versnelling ontstaan. Als je kijkt naar Tesla; deze fabrikant produceerde tot voor kort nog zo’n 50.000 auto’s per jaar en schaalt op tot 500.000 auto’s per jaar in 2020. Dan begrijpt u dat er een revolutie vorm krijgt en versnelt. Wat we nu zien in de retailmarkt, gaat ook gebeuren in de energiemarkt en onder autofabrikanten. Het betekent dat het straatbeeld ingrijpend gaat veranderen. Wat denkt u van de laadstructuur, electriciteit’s opwekking, opslag, geluid, indeling en dergelijke. Dit vereist een gigantische aanpassing van de infrastructuur. Zeker als je bedenkt dat voor 2050, weleens de helft van de auto’s electrisch kan zijn. De toekomst is aan de electrische auto!