Grootschalige energieopslag in Nederland.

 

advancion_top_image_2 batterij oplsag

In Vlissingen is op 16 februari de grootste energieopslag faciliteit van Europa geopend. Het opslag systeem draait eigenlijk al vanaf december 2015 en is neergezet door AES Energy Storage. Een Amerikaans bedrijf die hierin gespecialiseerd is. Het is een uniek project voor Nederland en Europa. Het heeft een capaciteit van 10 MegaWatt en bevat 45.000 Lithium-Ion batterijen. Door geavanceerde technologie is uiteindelijk 20 MegaWatt flexibel inzetbare energiecapaciteit beschikbaar. Dit project zal de voorbode zijn van de snel uitbreidende energieopslag markt in Nederland en Europa. Het electriciteit’s net verandert van een ‘centraal naar een decentraal’ net. Wat we nu al zien is dat conventionele/fossiele energiecentrales zullen gaan sluiten en dat er steeds meer windmolenparken en zonnepanelen op de daken bijkomen. Om een stabiel net te houden moet er dus aan een energieopslag capaciteit gewerkt worden. Tesla biedt b.v. samen met Eneco de thuisbatterij al aan. Daarnaast zijn er ook al andere spelers op de markt.

powerwall-battery-group@2x models-powerwall@2x

In Nederland biedt Tesla b.v. samen met Eneco de thuisbatterij aan.

Elke Powerwall heeft een energieopslagcapaciteit van 6,4 kWh. Dit is voldoende om de meeste huizen in de avonduren van stroom te voorzien met behulp van elektriciteit, die overdag door zonnepanelen wordt gegenereerd. Er kunnen meerdere batterijen gezamenlijk geïnstalleerd worden voor huizen met grotere energiebehoeften. Wat we de komende jaren gaan zien is dus thuisinstallaties en bedrijfsgebonden installaties. Dan moet u denken aan grotere panden tot de kleine bedrijfspanden op industrieterreinen. In Duitsland zijn er al opslag installaties ter grote van gymzalen in  verstedelijkte gebieden. Kortom de energiewereld verandert en we zullen lokaal veel meer energie op gaan slaan.

ENE15003IllustratieTeslaWal460x260px2

Wat we de komende jaren zullen zien is een versnelling van de energietransitie. Energieopslag, zonnepanelen en Windenergie worden snel goedkoper. Daarnaast vindt er ook een technologische versnelling plaats die zijn weerga niet kent. Volgens Jeremy Rifkin bevinden we ons dan ook al in de 3e industriële revolutie. De kosten worden dus snel goedkoper wat weer een versnelling betekent van de investeringen veroorzaakt in deze technologieën. Het zijn dus spannende tijden op energiegebied.

Houdt u mijn site of LinkedIn in de gaten als u meer wil weten over dit onderwerp.